Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/libraries/cms/application/cms.php on line 471
XXXIV sesja Rady Miejskiej

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /autoinstalator/joomla/libraries/joomla/image/image.php on line 669

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/components/com_k2/models/item.php on line 881
czwartek, 05 październik 2017 11:47

XXXIV sesja Rady Miejskiej

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 12 października 2017 roku o godz. 14.30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXIII/2017 z dnia 31.08.2017.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
5. Informacja z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Turze i Siedliska,
6.2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej w drodze zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarby Państwa,
6.3. zmiany uchwały Nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,
6.4. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej,
6.5. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach, w skład którego wchodziła jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego i Gimnazjum w Szkołę Podstawową im. Jana III Sobieskiego w Rudach,
6.6. zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Gminą Nędza,
6.7. zmiany Uchwały Nr IV/46/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,
6.8. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
6.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.
7. Interpelacje, zapytania.
8. Wnioski.
9. Przedstawienie wniosku klubu radnych.
10.Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej dot. spraw bieżących
11.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Czytany 1089 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 październik 2017 11:51
Jo

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.